Dịch vụ thuê phòng chụp

542 Views

Giờ đầu tiên

200.000d/h

Giờ tiếp theo

150.000đ/h

Block 3h

400.000đ

Block 6h

700.000đ

0986 267 847