Thiết kế website cơ bản
Ngày nay với sự phát triển công nghệ thông tin cùng sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế, các phương pháp bán hàng bằng công nghệ thông tin ngày càng được ưa chuộng, chính vì thế dịch vụ thiết kế web ngày càng nhiều giá cả muôn kiểu, kèm theo đó là các gói thiết kế web cơ bản, gói thiết kế web cao cấp lần lược ra đời, chính vì thế nên yêu cầu đối với dịch vụ thiết kế website ngày càng cao đòi hỏi phải chuẩn SEO, tốc độ load trang nhanh tương thích với tất cả các thiết bị đặt biệt những yêu cầu về thanh toán trực tuyến, giỏ hàng, quản trị khách hàng, đăng ký thành viên, forum trở nên thiết yếu.
0986 267 847