Chính sách hoàn tiền

425 Views

 iWeb7s sẽ bảo trì website vĩnh viễn trong trường hợp website không bị bên thứ 3 can thiệp vào sản phẩm.
 Trong quá trình sử dụng nếu website bị lỗi phát sinh do bên iWeb7s thì iWeb7s sẽ sửa chưa lỗi trong vòng 24h

0986 267 847