Chính sách giao nhận

459 Views

1. Phạm vi áp dụng
- Tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ của thông qua website iWeb7s hoặc khách hàng đến trực tiếp liên hệ và sử dụng dịch vụ tại công ty.


2. Hình thức áp dụng
2.1 Giao hàng qua hình thức chuyển khoản và bàn giao qua internet.
Với những dịch vụ có thể bàn giao thông qua mạng internet
 Nhân viên và khách hàng khi thống nhất bàn giao thông qua mạng internet thì iWeb7s sẽ tiến hành đóng gói và gửi cho khách hàng. Khi đó khách hàng đồng đời cũng tiến hành thanh toán số tiền còn lại cho iWeb7s.


 2.2 Giao hàng trực tiếp
 Nhân viên iWwb7s và khách hàng sẽ đặt lịch hẹn và đưa ra thời gian bàn giao sản phẩm, dịch vụ.

0986 267 847