Chính sách bảo hành/bảo trì

474 Views

 iWeb7s sẽ bản giào sản phẩm sau 1 ngày khi khách hàng đã hài lòng về sản phẩm.
 Trong quá trình phát sinh chậm trễ do bên iWeb7s sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường cho khách hàng.
 Nếu phát sinh khách hàng đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do nào chính đáng thì iWeb7s sẽ không hoàn trả lại số tiền trước đó.

0986 267 847